אולפנת אמית נגה בית שמשאולפנת אמי"ת נוגה – בית שמש

כתובת בית הספר – נחל רפאים 19.

ראש האולפנה: איריס אליהו.

מנהלת חט"ב: מרים קורן.

אחראית ניצוצות ורכזת חברתית: נטע שני.

שכבה המשתתפת בתוכנית: כיתות ח'-ט'. 

אולפנת אמי"ת נגה היא בית חינוך ציוני דתי הקולט כ-430 תלמידות מבית שמש ומטה יהודה. 

מרכז העשייה החינוכית שלנו כוללת בניית זהות ערכית של תורת חיים משמעותית ורלוונטית ומחויבת לכלל ישראל ולמדינת ישראל. 

לצד העשייה החינוכית, קיימת שאיפה ועשייה מתמדת לקראת מיצוי ומצוינות בתחום הלימודי לכל תלמידה ותלמידה, מתוך הרחבת אופקים, העשרת הידע, פיתוח מיומנויות והתחדשות פדגוגית.