גורדון-גבעתייםגורדון

כתובת בית הספר – הכנסת 6, גבעתיים

מנהל בית הספר: אירנה גביזון

אחראית ניצוצות מטעם בית הספר: אורנה בר

השנה ישתתפו בתוכנית תלמידי כיתות ז'-ח'.

בית הספר על שם א.ד. גורדון, הוא בית ספר ממלכתי, יסודי, 8 שנתי, א'-ח', בביה"ס 665 תלמידים ו-65 אנשי צוות. 
בגורדון תפיסת הלמידה היא של "למידה טבעית" – למידה שבה מקור הידע הראשוני לנושאים הנלמדים מגיע מתוך סביבת חייו הטבעית של התלמיד.

המרחב העירוני כולו, מגרש המשחקים, הגן הלימודי הבין תחומי שבבית הספר, התחנה המטאורולוגית, ספריית בית הספר ועוד מהווים מרחבי למידה שמייצרים רלוונטיות לתלמיד ומכאן גם מייצרים לו הבנת תכלית הלמידה, חוויה ועניין.