בית הספר הממלכתי-קהילתי "הראל" לוד                                                   הראל לוד

כתובת בית הספר: אריה בן אליעזר 31, לוד.

מנהלת: חנה מסטורוב.

סגנית מנהלת: סיגי כהן.

אחראית ניצוצות ורכזת חברתית: לי אבוטבול.

אחראית ניצוצות בית ספרית ורכזת חברתית: זהבה סגל.

בית ספר הראל לוד הינו בית ספר קהילתי, בו ההורים שותפים מלאים לעשייה הבית ספרית, מתוך אמונה שיחסי גומלין בין בית ספר והקהילה יקדמו את המטרות החינוכיות והאקלים הבית ספרי. 

הסביבות המתוקשבות נותנות כלים לבית הספר לקרב את הקהילה לעשייה חינוכית, ולמורה כלים לגוון ולשפר את דרכי ההוראה.