חטיבת יהלו"ם – שהם   לוגו יהלום שהם

כתובת בית הספר – הקשת 24, שהם

מנהלת: גב' אביבית קליין. 

אחראית ניצוצות מטעם ביה"ס: גב' שגית חתוכה.

שנת הקמה: תש"ע, 2009. 

מספר תלמידים: 1046.

בשנה"ל תש"פ , שכבת ט' תמנה כ 360 תלמידים, 11 כתות אם, 11 מחנכים.

אודות החטיבה:

חטיבת ביניים יהלו"ם מקדמת תפיסת עולם קהילתית, פלורליסטית וערכית. הצוות החינוכי פועל מתוך דוגמה אישית ומקיים את הערכים להם החטיבה מחנכת. בחטיבת יהלום נחנך למצוינות אקדמית (לימודית) וערכית, אישית וחברתית, ונכוון את תלמידנו למימוש עצמי, לאהבת המדינה ולתרומה לקהילה.

כחלק מרצף חינוכי יישובי נפעל ביצירתיות ובחדשנות, נעניק ללומדים כלים ללמידה עצמאית ונפתח מיומנויות אישיות רגשיות וחברתיות, שיאפשרו פיתוח תחושת מסוגלות, עצמאות מחשבתית והצלחה אישית ומקצועית במגוון תחומים.

נשאף לחוויות למידה משמעותיות ומצמיחה באווירה מכבדת ומוגנת. נאפשר בחירה בתכנית הלימודים, נפעיל מרחבי למידה מגוונים ונעשה שימוש בשיטות הוראה עדכניות ובפדגוגיה מותאמת. נפעל בשיתוף פעולה ובשקיפות עם ההורים והקהילה הרחבה.

בוגר החטיבה יהיה תלמיד ערכי, אוהב הארץ ותורם לקהילה, היודע לזהות את חזקותיו ולהתמודד עם חולשותיו, לאתר מידע באופן גמיש ועצמאי, לשלב בין תחומי דעת שונים, לקבל החלטות בשיקול דעת ולפעול למימוש יעדיו. 

בית הספר בחר לוגו 'מצוינות דרך ערכים' ובדרכי הפעולה שלנו אנו מכוונים את תלמידינו ללמוד יחדיו, תוך נאמנות וכבוד הדדי, אהבת איש לרעהו, שיתוף וקבלה, הבעת דעה ועמדה, פתיחות וסובלנות. אנו מטפחים ערכי אהבת הארץ ואיכות הסביבה, שימור המורשת והכרת השורשים.

אנו פועלים להרחבת דעת, תבונה ותרומה לחברה ולסביבה. שלוש מטרות אליהן אנו מתכוננים מידי שנה ומתכננים את העשייה החינוכית והאישית שלנו כמורים וצוות בהתאם:

-בחטיבת יהלו"ם כל אחד יכול להצליח – נפתח למידה משמעותית הישגים לימודיים, הגשמה עצמית ומצוינות. טיפוח למידה ערכית, מצוינות ערכית ואזרחית. אמונה בתלמיד ונטיעת תחושת מסוגלות.

– בחטיבת יהלו"ם יש עם מי לדבר – אמפתיה,שיח והוגנות קשר מורה-תלמיד-הורה. פיתוח וביסוס השעות הפרטניות.

-חטיבת יהלו"ם היא הבית השני שלי – גאוות יחידה, אמפתיה והכלה.

ככל שהאקלים בין חברי הצוות מיטבי, המוטיבציה לעשייה של כל אחד מחברי הצוות ממריאה.