יובלים – אור יהודה

לוגו יובלים

כתובת בית הספר – מנחם בגין 99, אור יהודה

מנהל בית הספר השש שנתי: ד"ר נתי ברק

מנהלת חטיבת הביניים: רוית דאי

סגן מנהל חטיבת הביניים ואחראי ניצוצות: אלון קדם

השנה ישתתפו בתוכנית תלמידי כיתות ט'. 

ערכים מובילים: כבוד ודיאלוג, אחריותיות, מצינות.

"לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו" (חוק חינוך ממלכתי). הבסיס הערכי של ביה"ס מגדיר את דרכי ההתנהגות הראויה והמצופה מכל הבאים בשעריו. ערכים אלה מהווים כמעין מצפן המכוון את דרכו החינוכית של בית הספר, הן ברמה היום יומית, והן בשאיפה ובחזון לעתיד. כבוד ודיאלוג הכרחיים ליצירת אקלים בטוח, לתחושת מוגנות ולאמון בין קודקודי המשולש תל'-הורים-מורים. אחריותיות משמעותה פיתוח תחושת המסוגלות האישית והקניית הכלים והמיומנויות שכל תלמיד ומורה זקוק להם כדי ל"צמוח ולגדול". מצויינות משמעותה הדרישה לעשות כמיטב היכולת, להתמקד בתהליך שיפור מתמיד, ולא רק בתוצאה, מתוך מטרה: "לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות" (חוק חינוך ממלכתי).