תיכון עירוני מקיף קרית חיים

כתובת בית הספר: הגדוד העברי 48, קרית חיים. מקיף קרית חיים

מנהל בית הספר: אילן וקנין.

מנהלת חטיבה עליונה: נטע רינקוב.

אחראית ניצוצות מטעם בית הספר ורכזת שכבת י': איילת בוקובזה.

השנה ישתתפו בתוכנית תלמידי כיתות י'. 

החזון הבית ספרי:

1. העמדת כל התלמידים במרכז ההוויה הבית ספרית תוך מתן אפשרות מירבית למיצוי הפוטנציאל העצמי שלהם, עם רמת תעודה מקסימלית והיצע סביבה לימודית עדכנית, מודרנית ועתירת טכנולוגיה.

2. בניית אזרח בוגר, בעל ערכים הומניים, נאמן למדינתו ולערכיה, תורם לחברה ולסביבה.