אורט אורן – עפולה

לומדים. חושבים. יוצרים.

כתובת בית הספר: רחוב המגשימים 3, עפולה עילית.

מנהלת חט"ב: אורית קובוהייט.

אחראית ניצוצות: רחל זוהר.

שכבה המשתתפת בתוכנית: ט'. 

אודות בית הספר:

קריית חינוך "אורט- אורן" עפולה עלית רואה עצמה כקהילה חינוכית המושתתת על ערכים הומניסטיים, כשבמרכזה עומדים האדם והקהילה. הקריה תטפח את התלמידים ברוח ערכי המצוינות הציונית, הדמוקרטיה, סולידריות, סובלנות וכבוד האדם.

קריית חינוך "אורט- אורן" מהווה בית חינוך איכותי, המאפשר מצוינות לכל תלמיד בסביבה מאתגרת, בטוחה ומטופחת. הקריה מעודדת מצוינות והצטיינות בכל תחומי החיים – לימודים, חברה, תרבות ותרומה לקהילה, ומעניקה לבוגריה השכלה, מיומנות למידה וכישורי חיים, ותטפח בוגר ערכי, חושב ואוטונומי, המשתלב בחברה ותורם כאזרח במדינת ישראל.

הקריה מטפחת דיאלוג ושיתוף פעולה בין הורים, מורים, תלמידים ורשויות הקהילה, ומהווה מרכז קהילתי ליישובי הסביבה ושואפת להיות גורם משמעותי בחיי הקהילה.

קריית חינוך "אורט-אורן" הינו מוסד חינוכי וגורם מנהיג ומשפיע בקהילה החינוכית באיזור ובמערכת החינוך.