עמותת ניצוצות פעילה מתוך רצון ליצור אצל התלמידים מוטיבציה פנימית ויכולת לאתר עבורם פעילויות משמעותיות (ניצוצות) ולהפוך את מימושן לחלק מרכזי מחייהם הצעירים והבוגריםהתלמידים נחשפים במסגרת בית הספר לעולמות שונים אליהם קרוב לוודאי לא היו נחשפים אחרת. התכנית מפגישה תלמידים עם הורים ובוגרים (מנחים) מתוך הקהילה ומחוצה לה בעלי "ניצוץ" בתחום ידע מסוים.

המנחים משתפים באופן ישיר את התלמידים בניסיונם במטרה לעזור להם לגלות מה מעניין ומלהיב אותם. במהלך השנה בוחרים התלמידים מתוך עשרות ניצוצות את הנושאים המעניינים אותם ונחשפים לא רק למגוון נושאים אלא גם לאנשים מעוררי השראה, בעלי ידע ותשוקה אשר מוכנים להקדיש מזמנם ומרצם.

השנה ישתתפו בתוכנית כ-38 בתי ספר ברחבי הארץ, בכיתות ז׳ עד י׳. תכנית ניצוצות נכללת במאגר התכניות החינוכיות החיצוניות של משרד החינוך.

מטרות העמותה

מטרת ניצוצות היא ליצור אצל התלמידים מוטיבציה ויכולת לאתר את הפעילויות המשמעותיות עבורם ולהפוך את מימושן לחלק מרכזי מחייהם לאורך כל מהלך החיים.

מטרות נגזרות – יצירת תכנית המבוססת על הצגה חווייתית והתנסות בתחומי עניין ופעילות שונים בתחומים המרכזיים של החיים המוצגים על ידי מי שעבורם זאת פעילות משמעותית, ולאפשר לתלמידים מירב חופש הבחירה בין התכנים הרלבנטיים להשגת המטרה

ערכים נלווים: שילוב הקהילה, חשיפת התלמידים למתנדבים, גישה לכל האוכלוסייה שמעוניינת בכך, פעילות במסגרת מערכת החינוך הפורמאלי.

כיצד זה עובד

לעמותת ניצוצות כ-4500 מתנדבים בעלי ניצוצות בנושאים שונים ומגוונים. כל המנחים עברו הכשרה ועומדים בתנאי משרד החינוך. הניצוצות מועברים בקבוצות קטנות (ממוצע 14 ילדים), רב-גיליות בימי שישי, לאורך כל השנה.

השנה מחולקת למחזורים בני חודש כל אחד (ארבעה מפגשים), כחמישה עד שישה מחזורים בשנה. בתחילת כל מחזור מבוצע תהליך בחירת הניצוץ על ידי הילדים מתוך רשימת הניצוצות באותו מחזור בבית הספר. מבנה ניצוץ אופייני כולל ארבעה מפגשים: שני המפגשים הראשון והשני (שתי שעות לימוד כ"א) – מתמקדים בהכרות עם המנחה ועולם התוכן, המפגש השלישי (יום מלא) – ניצוץ בשטח, מפגש חווייתי מעשי בנושא הניצוץ, בדרך כלל מחוץ לכתלי בית הספר, המפגש הרביעי (יום מלא), כולל מפגש סיכום של המנחה עם הקבוצה שלו, יריד ניצוצות, בו מוצג הניצוץ על ידי התלמידים לשאר בית הספר וניצוץ-אורח, בו מוצג ניצוץ אחד לכלל בית הספר.