עתידנות – מה יהיה?

אם היו מספרים לנו לפני עשרים שנה שנלך לכל מקום עם מכשיר בגודל קופסת סיגריות שהוא גם טלפון, גם מחשב, גם מצלמה וגם מראה לנו את הדרך במקרה הטוב היינו מרימים גבה ובמקרה הגרוע גועים בצחוק היסטרי. אך היו אנשים כבר לפני עשרים שנה ש"ידעו" שזאת אפשרות סבירה – הבה נקרא להם "חושבי העתיד". בניצוץ "עתידנות – מה יהיה?" נראה שכל אחד יכול להיות חושב עתיד, עם קצת דמיון וידע נראה כי ניתן לחזות כיצד יראו הטלפון, המכונית, בית הספר או המשפחה בעוד עשרים שנים.

הניצוץ מועבר על ידי יואב ארמוני