ניצוץ-אורח, הוא ניצוץ אשר מועבר לכלל התלמידים בבית הספר על ידי מנחה מתנדב.

מבנה ניצוץ-אורח שונה ממבנה ניצוץ רגיל. ניצוץ-אורח מועבר במפגש יחיד בן כשעה וחצי לכלל התלמידים בבית הספר והוא נערך בדרך כלל בתום מחזור לאחר יריד הסיום.

כמו בניצוץ רגיל גם כאן מספר המנחה את סיפורו האישי של הניצוץ, בליווי הדגמה, סדנה או בכל דרך אחרת.