• מחזירים חיים
  • מסע אל זירת המשפט הפלילי
  • בובונאות- תאטרון בובות, לא מה שחשבתם
  • הקשר בין מעשה לתוצאה במשפט הפלילי