• טבע נפלאות הטבע ומיומנות קדומות
  • out of the box 'לצאת מהקופסא' -היכרות והתנסות עם עקרונות ה- CBT