• 8737945758_196e58c41f הם פלא וגם אני- מה עושה אותנו מיוחדים אבל גם ממש דומים
  • מתאמנות בכל מידה משנות את העולם. לא את עצמנו!
  • תופים לתופף על דראמס
  • יזמות ודיגיטל הפילוסופיה של היזמות