• מיכל לוצקי מיכל לוצקי
  • עדי גבאי-לב עדי גבאי-לב
  • אילון אוקראיניץ אילון אוקראניץ – מדיה
  • גלי דביר גלי דביר – הפקה
  • זהר קדמון ד"ר זהר קדמון
  • עדי ליפסקי רוגב עדי ליפסקי רוגב – שיווק
  • לימור שוורץ לימור שוורץ – ביקורת