• מטוס תעופה תעופה – לא מה שחשבתם!
 • עוצמה נשית החצר האחורית של ההיסטוריה
 • רובוטיקה רובוטיקה – FRC
 • חדר לידה הצצה לחדר מיון ולחדר הלידה
 • טכנולוגיה הטכנולוגיה של העתיד
 • מחשבים איך להשתמש במחשב כדי לתכנן ולבנות מוצרים
 • מחשבים מחשבים וחושבים
 • מדע קסם המדעים
 • רובוטיקה עולם הרובוטיקה
 • גלוב- טבע
 • חלל איך חיים בחלל?
 • רעיון ניהול יזמות בעולם דינאמי
 • גוף האדם פרחי רפואה
 • רחפן הכרת הרחפן (רב-להב)
 • עוצמה נשית נשים מסוגלות ליותר!!!