יואב זמורה

ספורט מוטורי בישראל

יואב תלמיד בכיתה ח' בביה"ס בגדרות עשרת. הניצוץ של יואב הוא "ספורט מוטורי בישראל".

בניצוץ של יואב זמורה נלמד מה זה בכלל ספורט מוטורי, אילו מרוצים יש, באילו מכוניות וציוד משתמשים, איך ניגשים לרכב שבו אנו נוהגים וגם ניגע בהצלחותיו של יואב ובהצלחות של מדריכיו וחבריו.