מחמד נעים ודאניה נאשף ומחמד סיף

קסם המדעים

מחמד נעים, דאניה נאשף ומחמד סיף בני 15, תלמידי כיתה ט' בביה"ס חט"ב אלמג'ד בנתניה. הם יעבירו את אהבתם למדעים וניסיונות במעבדה בניצוץ מרתק ומקסים, מלא גילויים וניסויים "קסם המדעים".

בניצוץ "קסם המדעים" של מחמד נעים, דאניה נאשף ומחמד סיף נשתף את התלמידים בניצוץ מיוחד. נעשה ניסיונות במעבדה, נגלה תגליות מדעיות חדשות ונכיר את העולם הקסום של ניסויים ומדעים.