אורית סון – יועצת משפטית

כיהנה עד לאחרונה במשך שמונה שנים כמשנה לפרקליט המדינה, ובתפקיד זה הייתה לה אחריות ומעורבות אינטנסיבית בעניינים מרכזיים המצויים על סדר היום הציבורי. בתפקידה הובילה מהלכים אסטרטגיים מתוך תפיסה של מנהיגות מקצועית וערכית למען הציבור. על פועלה קיבלה אות הוקרה והערכה כ"יקיר שירות המדינה". קודם לכן, מילאה אורית תפקידים של פרקליטת מחוז י-ם ומנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה.