דניאל פרידנברג

בתי המשפט בישראל

דניאל פרידנברג, עורך דין במקצועו. הניצוץ שלו הוא, "בתי המשפט בישראל"

בניצוץ של דניאל נשמע הסבר אודות מערכת יישוב סכסוכים במדינת ישראל, נקבל סקירה של המשפט העברי. בנוסף,נחווה משפט מבויים של המשתתפים בהנחיית עורך דין ובניצוץ בשטח נצא לסיור בבית המשפט המחוזי בלוד ונפגש לשיחה אישית עם שופט/ת מכהן/נת.