שורוק חליליה בשארה

מחקר מדעי – ניסויים מדעיים מעניינים

שורוק חליליה בשארה מורה למדעים בבית ספר אחווה בטייבה. למדה הנדסאית בנייה במכללה למנהלת ומלמדת ונהנת מתחום החקר המדעי.

בניצוץ של שרוק התלמידים יתנסו בתהליכי החקר על ידי ניסויים שונים. יכירו התלמידים את המושגים הבאים: מטר החקר, שאלת החקר, חומרים שונים, השערה ומסקנה …. התלמידים יבינו שבאמצעות חוויות מעניינות אנו לומדים כיצד לכתוב מחקר מדעי ואת תהליכי העבודה. בואו לניצוץ מחקרי מהנה…