בינה בכר

שעשועי לשון

בינה, מורה ללשון משתעשע במשחקי לשון תשבצים וחידות ובחידושי השפה העברית .

בניצוץ של בינה אנחנו ניחשף לאוצר המילים ולחידושי האקדמיה ללשון לתשבצים ולחידונים בלשון ולשפה העברית התקנית .