אושרית אליאסי שלי

תקשורת בטעמים

אושרית מורה למתמטיקה בביה"ס חט"ב מקיף ט' עם אהבה מאוד גדולה לבישול

בניצוץ תקשורת בטעמים ניחשף לאהבה הגדולה של אושרית שזה הבישול. נבשל ונחווה טעמים שונים ונבין איך הבישול יכול לעזור ולפתח את התקשורת שלנו עם הסביבה