צפי טייר וקרן

אופים ונהנים

צפי וקרן הן מורות בבית הספר שחדוות האפייה היא חלק בלתי נפרד מחייהן . בניצוץ שלהן "אופים ונהנים" הן יחשפו את התלמידים לכימיה שעומדת מאחורי האפיה.

בניצוץ צפי וקרן יחשפו את הילדים לסודות הכימיה והאפייה